Järjestökoulutukset, luennot ja muut koulutuspalvelut

Ihme ja Innostus hyvinvointi

MODERNIT JÄRJESTÖT KEHITTÄVÄT TOIMINTAANSA

Järjestötoiminnassa eletään kiemuraisten haasteiden parissa. Samalla kun monella järjestöllä on pitkät perinteet, joista ammennetaan edelleen antia nykypäivään, kehitetään ja luodaan uusia innovaatioita, toimintamuotoja ja palveluita. Mihin kannattaa keskittyä, mistä voidaan luopua ja mitä uutta tulee tilalle? Yhteiskunnalliset rakenteiden muutokset, rahoitusjärjestelmien uudistukset ja työelämän murrokset edellyttävät muovautumista.

ASIOITA TÄYTYY AJATELLA UUDELLA TAVALLA!

Kentän murrokset ja muutokset luovat johdolle, työntekijöille ja vapaaehtoisille tänä päivänä haastavia paineita, jotka voidaan yhdessä taklata helpommin. Autan oman osaamiseni avulla yhdistyksiä ja järjestöjä järjestöjohtamisen vahvistamisessa, vapaaehtoisten ja työntekijöiden kouluttamisessa sekä organisaatioiden kehittämisessä.

  • Järjestöjohtamisen ja hallinnon kehittäminen, johtamislupauksen laatiminen
  • Järjestötoiminnan prosessien kehittäminen
  • Työn organisointi ja työtehtävien kirkastaminen
  • Työn valmennus ryhmä- ja yksilömuotoisena sparrauksena
  • Työntekijöiden ja vapaaehtoisten koulutukset
  • Verkostoyhteistyön ohjaaminen ja kehittäminen
  • Tapahtumien, projektien ja toimintakokonaisuuksien päättyessä hallittu loppuprosessointi osallistavien menetelmien avulla

Tässä muutamia valmiita kokonaisuuksia palveluistani, joita tarjoan erityisesti järjestöille:

Jeesiä järjestöjohtajalle
Järjestöjohtaminen edellyttää ketteryyttä, notkeutta ja joustavuutta – mutta myös ulkopuolista tukea. Järjestöjohtajan henkilökohtainen sparraus antaa mahdollisuuden työstää omaa johtajuuttasi, sparrata arjen henkilöstöjohtamisen kysymysten parissa sekä sujuvoittaa omaa työtäsi mm. työajankäyttöäsi ja painopisteitä kirkastamalla. Kurkkaa lisää esitteestä!

Tarmokas tiimi – toimivan tiimin rakentamiseen varatut työtuokiot
Kun olette saaneet uusia työkavereita ja perehdytyskin on jo alkanut, tarvitaan aikaa tiiminne yhteistyöskentelyn käynnistymiselle. Työtuokioiden avulla rakennetaan heti alusta asti sujuva yhteistyö, pelisääntöjä yhteiselle toiminnalle ja tarkistetaan, että kaikki soutavat samaan suuntaan eli tietävät tavoitteen ja tunnistavat oman tehtävänsä.

On tärkeää että asioista puhutaan, eikä oleteta hiljaisen tiedon siirtyvän ilman sille varattua aikaa ja paikkaa. Ulkopuolisen fasilitoijan avulla on saavutettu hyviä kokemuksia tiimityöskentelyn kehittämisestä ja onnistuneen arjen varmistamisesta. Esitteestäni löydät lisätietoja ja toki voimme räätälöidä teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden.

Pätevä päällikkö – projektipäällikön tuki koko projektin elinkaaren ajalle
Hei projektipäällikkö, eikö olisikin mahtavaa, saisit koko projektisi ajaksi sparraajan tukemaan työtäsi? Täysin henkilökohtaista työnohjauksellista tukea juuri sinun tarpeisiisi vastaten.

Minulla on silmät katsomaan kanssasi projektin tavoitteisiin, korvat kuulemaan haasteistasi, syli ottamaan koppia ja repullinen keinoja rakentaa ratkaisuja. Samalla saat vahvistusta omaan osaamiseesi, tukea työaikasi fokusointiin sekä keinoja kuormituksen vähentämiseksi. Autan sinua tekemään hyvän ja hallitun projektikokonaisuuden! Lisätietoja ja hinnan löydät esitteestä. Lisätietoja ja hinnan löydät esittestä.

Oiva ohjausryhmä – aktiivisen ja osallistuvan ohjausryhmän käynnistäminen
Kun projektinne tueksi on nimetty ohjausryhmä, on hyvä miettiä miten paljon ohjausryhmä voi antaa sinulle ja projektillesi tukea? Hyvin valmisteltu ja ammattitaidolla fasilitoitu ohjausryhmätyöskentely puhaltaa projektille vahvan myötätuulen kohti projektin tavoitteita.

Tulen mielelläni auttamaan sinua ohjausryhmätyöskentelyn aloittamisessa ja tarpeen mukaan projektitaipaleen varrellakin. Lue lisää ohjausryhmätyoskentelyn käynnistämisestä esitteestä.

Ota yhteyttä, niin muotoillaan yhdessä juuri teidän järjestönne tarpeisiin sopiva kokonaisuus! 
Terhi Kolari
040 523 2118
terhi@ihmejainnostus.fi