Työnohjaus

Työnohjaus

Ihme ja Innostus palvelut hyvinvointivalmennukset

TYÖNOHJAUS RAKENTAA PAREMPAA TYÖELÄMÄÄ

Työnohjaus on hyvä ja tutkitusti toimiva tapa kehittää työelämää. Se tarjoaa organisaatiotasolta katsottuna paljon etuja:

  • Strategiset tavoitteet on helpompi saavuttaa, kun työt sujuvat jouhevasti.
  • Työn tuottavuus paranee, kun ei synny hukkaa toimimattomista käytänteistä
  • Työnohjaus on mahdollisuus tutkia ja arvioida esimerkiksi oman työn prosessien sujuvuutta ja tarjoaa eväitä niiden kehittämiseen
  • Vuorovaikutus, läsnäolo ja yhteinen dialogi työstä lisäävät työn merkityksellisyyttä, sitoutumista organisaatioon sekä rakentavat kestävää pohjaa yhdessä tekemiselle.
  • Työyhteisöjen haastaviin tilanteisiin työnohjaus sopii hyvin interventiona: työnohjaajan avulla etsitään myönteisiä ratkaisuja. Näin työnohjaus toimii myös henkistä kuormitusta vähentävänä tekijänä.

KYSY MINULTA TARJOUS RYHMÄTYÖNOHJAUKSESTA TIIMILLESI! Ryhmätyönohjauksen hinta on 280-320 €/90-120 min (alv.0%) riippuen ostettavan tapaamissarjan pituuudesta ja osallistujamäärästä. Suosittelen, että tapaamme (etä/live) vähintään 5-10 kertaa vaikuttavuuden varmistamiseksi.

YKSILÖTYÖNOHJAUS JOHTAJAN JA ESIHENKILÖTYÖN TUKENA

  • Johtamisen taitoja voi aina vahvistaa ja kehittää. Oman kehittymisen tueksi ulkopuolinen sparraaja on kullanarvoinen tuki!
  • Esihenkilö toimii suunnannäyttäjänä työyhteisössä mm. tunneilmapiirin, rakentavan vuorovaikutuksen ja konfliktien käsittelyn suhteen. Näihin teemoihin keskustelu työnohjaajan kanssa antaa uusia näkökulmia ja ratkaisumalleja.
  • Esihenkilötyö edellyttää sujuvuutta sekä organisaation johdon että henkilöstön suuntaan. Haasteita tästä positiosta syntyy mm. ajankäyttöön, priorisointiin, työn vaikuttavuuteen tai oman roolin löytämiseen. Näihin teemoihin myös työnohjauksessa voidaan pureutua. Työnohjaus tukee johtajana toimivan omaa työssäjaksamista!

Johdon ja esihenkilöiden työnohjauksen hinta on 150-210 €/60min (alv.0%) riippuen ostettavan tapaamissarjan määrästä. Suositttelen, että tapaamme (etä/live) vähintään 5-10 kertaa vaikuttavuuden varmistamiseksi. Ota yhteyttä, niin sommitellaan sinulle sopiva kokonaisuus!