Järjestökoulutukset, luennot ja muut koulutuspalvelut

Ihme ja Innostus hyvinvointi

MODERNIT JÄRJESTÖT KEHITTÄVÄT TOIMINTAANSA

Järjestötoiminnassa eletään kiemuraisten haasteiden parissa. Samalla kun monella järjestöllä on pitkät perinteet, joista ammennetaan edelleen antia nykypäivään, kehitetään ja luodaan uusia innovaatioita, toimintamuotoja ja palveluita. Mihin kannattaa keskittyä, mistä voidaan luopua ja mitä uutta tulee tilalle? Yhteiskunnalliset rakenteiden muutokset, rahoitusjärjestelmien uudistukset ja työelämän murrokset edellyttävät muovautumista.

ASIOITA TÄYTYY AJATELLA UUDELLA TAVALLA!

Kentän murrokset ja muutokset luovat johdolle, työntekijöille ja vapaaehtoisille tänä päivänä haastavia paineita, jotka voidaan yhdessä taklata helpommin. Autan oman osaamiseni avulla järjestöjohtamisen vahvistamisessa, hallinnon kehittämisessä sekä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kouluttamisessa.

 • Strategian kytkeminen tiiviiksi osaksi arjen toimintoja
 • Järjestöjohtamisen ja hallinnon kehittäminen, johtamislupauksen laatiminen
 • Järjestötoiminnan prosessien kehittäminen
 • Työn organisointi ja työtehtävien kirkastaminen strategiaan peilaten
 • Työn valmennus ryhmä- ja yksilömuotoisena sparrauksena
 • Työntekijöiden ja vapaaehtoisten koulutukset
 • Verkostoyhteistyön ohjaaminen ja kehittäminen
 • Loppuprosessointi tapahtumien, projektien ja toimintakokonaisuuksien päättyessä

Tässä muutamia valmiita kokonaisuuksia palveluistani, joita tarjoan erityisesti järjestöille:

Jeesiä järjestöjohtajalle
Järjestöjohtaminen edellyttää ketteryyttä, notkeutta ja joustavuutta – ja tarpeen mukaan myös ulkopuolista tukea. Järjestöjohtajan henkilökohtainen sparraus antaa mahdollisuuden työstää omaa johtajuuttasi, sparrata arjen henkilöstöjohtamisen kysymysten parissa sekä sujuvoittaa omaa työtäsi mm. työajankäyttöäsi ja painopisteitä kirkastamalla. Kurkkaa lisää esitteestä!

Tarmokas tiimi – toimivan tiimin rakentamiseen varatut työtuokiot
Kun olette saaneet uusia työkavereita ja perehdytyskin on jo alkanut, tarvitaan aikaa tiiminne yhteistyöskentelyn käynnistymiselle. Työtuokioiden avulla rakennetaan heti alusta asti sujuva yhteistyö, pelisääntöjä yhteiselle toiminnalle ja tarkistetaan, että kaikki soutavat samaan suuntaan eli tietävät ja tunnistavat oman tehtävänsä.

On tärkeää että asioista puhutaan, eikä oleteta hiljaisen tiedon siirtyvän ilman sille varattua aikaa ja paikkaa. Ulkopuolisen fasilitoijan avulla saadaan hyviä kokemuksia tiimityöskentelyn kehittämisestä ja onnistuneen arjen varmistamisesta. Esitteestäni löydät lisätietoja ja toki voimme räätälöidä teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden.

Pätevä päällikkö – projektipäällikön tuki koko projektin elinkaaren ajalle
Hei projektipäällikkö, eikö olisikin mahtavaa, saisit koko projektisi ajaksi sparraajan tukemaan työtäsi? Täysin henkilökohtaista työnohjauksellista tukea juuri sinun tarpeisiisi vastaten.

Minulla on silmät katsomaan kanssasi projektin tavoitteita, korvat kuulemaan haasteistasi, syli ottamaan koppia ja repullinen keinoja rakentaa ratkaisuja. Samalla saat vahvistusta omaan osaamiseesi, tukea työaikasi fokusointiin sekä keinoja kuormituksen vähentämiseksi. Autan sinua tekemään hyvän ja hallitun projektikokonaisuuden! Lisätietoja ja hinnan löydät esitteestä. 

Oiva ohjausryhmä – aktiivisen ja osallistuvan ohjausryhmän käynnistäminen
Kun projektinne tueksi on nimetty ohjausryhmä, on hyvä miettiä miten paljon ohjausryhmä voi antaa sinulle ja projektillesi tukea? Hyvin valmisteltu ja ammattitaidolla fasilitoitu ohjausryhmätyöskentely puhaltaa projektille vahvan myötätuulen kohti projektin tavoitteita.

Tulen mielelläni auttamaan sinua ohjausryhmätyöskentelyn aloittamisessa ja tarpeen mukaan projektitaipaleen varrellakin. Lue lisää ohjausryhmätyoskentelyn käynnistämisestä esitteestä.

Vapaaehtoisten kouluttaminen
Vapaaehtoisten koulutuksissa olen toteuttanut esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Vapaaehtoisten ja vertaisohjaajien peruskoulutus
 • Vapaaehtoistoimijan omat voimavarat ja vahvuudet yhdistyksen toiminnassa
 • Vapaaehtoisten ja vertaisohjaajien hyvinvointituokio – energiaa ja iloa toimijoille!
 • Voimavirtaa vapaaehtoisuudesta – toiminnan merkityksellisyys vapaaehtoiselle itselleen
 • Toimiva ryhmä – tasapainoinen vuorovaikutus
 • Onnistuneet kohtaamiset ja läsnäoleva kuuleminen
 • Haastavat tilanteet vapaaehtoistoiminnassa – ratkaisuja ristiriitoihin

   

  Lisäksi yksi esimerkki vapaaehtoisten koulutussarjasta. Näitä voidaan toteuttaa myös esim. viikonlopun koulutuksissa erillisinä työpajoina (esim. 3 x 2h):

  1) Aito kohtaaminen hyvinvoinnin perustana
  – Syvennytään kohtaamisen ja kuulemisen peruselementteihin, joista voi ammentaa voimavaroja sekä itsellesi että vapaaehtoistyössä hyödynnettäväksi.

  2) Elämän merkityksellisyys
  – Tarkastellaan elämän merkityksellisyyden elementtejä oman elämän näkökulmasta. Kytken keskustelun liittymään myös vapaaehtoistyön merkityksellisyyteen.

  3) Tasapaino – onnellisen elämän eväät
  Perehdytään oman elämän tasapainotekijöihin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointikokemukseen: mistä onnellinen, hyvinvoiva elämä muodostuu (mm. lepo, ravinto, liikunta, sosiaaliset tekijät). Hyvinvoinnin varmistaminen vapaaehtoiselle: jotta voi auttaa ja tukea muita, tulee huolehtia myös itsestään!

 

Löydätkö näistä sopivia teemoja teidän yhdistyksenne tai järjestönne toimintaan?

Olen itse toiminut järjestöissä monilla tasoilla: vapaaehtoisena, vertaisohjaajana, hallituksen jäsenenä, projektipäällikkönä, järjestötyöntekijänä sekä toiminnanjohtajana. Olen kouluttanut järjestöissä v.1996 alkaen ja toiminut laaja-alaisesti erilaisten järjestöjen parissa. Soittele minulle, niin jutellaan lisää siitä konkreettisesti, miten voin auttaa teitä järjestössänne vapaaehtoisten ja vertaisohjaajien kouluttamisessa.

 

Ota yhteyttä, niin muotoillaan yhdessä juuri teidän järjestönne tarpeisiin sopiva kokonaisuus! 
Terhi Kolari
040 523 2118
terhi@ihmejainnostus.fi