Järjestökoulutukset, luennot ja muut koulutuspalvelut

Ihme ja Innostus hyvinvointi

MODERNIT JÄRJESTÖT KEHITTÄVÄT TOIMINTAANSA

Autan oman osaamiseni avulla yhdistyksiä ja järjestöjä järjestöjohtamisen vahvistamisessa, vapaaehtoisten ja työntekijöiden kouluttamisessa sekä organisaatioiden kehittämisessä. Kolmannen sektorin kenttä on minulle tuttu sekä oman työkokemukseni että vapaaehtoistehtävieni kautta. Kentän murrokset ja muutokset luovat johdolle, työntekijöille ja vapaaehtoisille tänä päivänä hyvin haastavia paineita, jotka voidaan yhdessä taklata helpommin. 

  • Järjestöjohtamisen ja hallinnon kehittäminen, johtamislupauksen laatiminen
  • Järjestötoiminnan prosessien kehittäminen
  • Työn organisointi ja työtehtävien kirkastaminen
  • Työn valmennus ryhmä- ja yksilömuotoisena sparrauksena
  • Työntekijöiden ja vapaaehtoisten koulutukset
  • Verkostoyhteistyön ohjaaminen ja kehittäminen
  • Tapahtumien, projektien ja toimintakokonaisuuksien päättyessä hallittu loppuprosessointi osallistavien menetelmien avulla

Toimin myös kokemuskouluttajana erityislasten vanhemmuuteen liittyvissä asioissa, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkuuksissa sekä vertaistuen parissa. 

Ota yhteyttä, niin muotoillaan yhdessä juuri teidän järjestönne tarpeisiin sopiva kokonaisuus! 

Keväällä 2021 työskentelin  järjestökentällä mm.:

  • Valtakunnallisen järjestön johtamislupausprosessin parissa koko esihenkilöryhmän kanssa. 
  • Suuren tapahtumatuotannon jälkiprosessointi tiimin kanssa toiminnallisten menetelmien avulla.  Kävimme läpi viime vuoden Covid-19-rajoitusten vaikutukset  tapahtumien järjestämiseen, heidän työhönsä sekä tämän vuoden tapahtumien järjestämiseen.  
  • Aktivoiva luento vapaaehtoistyön muutoksesta luottamushenkilöille.