Työyhteisöjen kehittäminen ja HR-palvelut

Ihme ja Innostus työyhteisäpalvelut järjestövalmennukset

TYÖ MUUTTUU, KUN AJATTELUTAPA MUUTTUU

Hyvinvoiva yhteisö tekee menestystä! Uudistamalla työprosesseja ja muokkaamalla työnkuvia ja tiimin työskentelytapoja saadaan työyhteisön arki rullaamaan sujuvasti kohti tavoitteitanne.

Tuen työyhteisöänne esihenkilötyön kokemuksellani, HR-osaamisellani ja hyvinvoinnin kasvulla. Kaikki työn kehittämisen ja henkilöstöhallinnon palveluni kytketään yhdessä teidän strategiaanne, jotta vaikutukset juurtuvat tiiviisti arkeenne.

Muutosta ja myönteistä kehitystä johdetaan tarjoamalla ajatteluun uudenlaisia syötteitä ja aktivoidaan kaikki mukaan yhteiseen oivaltamiseen! Toimin kehitysprosesseissa aktiivisena fasilitoijana ja herättelen innostuksen kautta keskusteluun. Kehittämisellä on aina konkreettinen tavoite, jotta varmistamme ettei keskustelu jää vain sanahelinäksi vaan todellisiksi muutoksiksi. Minulle on tärkeää, että teille jää selkeä käsitys siitä, miten kehittämistyö jatkuu yhteisen prosessimme päätyttyä.

Ota yhteyttä, niin muotoillaan yhteisönne tarpeisiin muovautuvan ketterän palvelukokonaisuuden, joko lyhytaikaiseen akuuttitarpeeseen tai laajempana kehittämiskokonaisuutena.

  • Osaamisen kartoittaminen ja kokoaminen ja niiden pohjalta kehitystarpeiden tunnistaminen sekä implementointi – hiotaan organisaationne osaaminen vahvaksi!
  • Työprosessien, työnkuvien ja tiimityöskentelyn uudistaminen vastaamaan toimintaympäristön muutosta – sujuvampi arki, tuottavampi työyhteisö ja yhdessä tekemisen riemu!
  • HR-palvelut in-house mallilla pienille ja keskisuurille organisaatioille räätälöidysti – business partner palveluita vain juuri sen verran kuin tarvitsette.  Kustannustehokasta ja käytännöllistä!
  • HR-prosessien ja palveluiden kehittämisen ja toteutuksen tuki – suunnittelusta läpivientiin – kun tarvitsette lisäresurssia!